Chủ đề

(Kinh tế) - Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2016, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 143,94 tỷ USD. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 79,61 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ phổ biến ngày 14/9 của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8/2016 của cả nước đạt gần 31,62 tỷ USD, tăng 8,1% tương ứng tăng gần 2,37 tỷ USD so với tháng trước.

Trong đó xuất khẩu đạt gần 16,1 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng gần 1,19 tỷ USD so với tháng trước; nhập khẩu đạt hơn 15,52 tỷ USD, tăng 8,2% tương ứng tăng gần 1,18 tỷ USD so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 223,55 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 113,21 tỷ USD, tăng 6,4% và nhập khẩu là 110,34 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước tháng 8/2016 thặng dư 572 triệu USD, nâng mức thặng dư thương mại 8 tháng/2016 lên 2,87 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo tháng từ tháng1/2015 đến tháng 8/2016.

Theo Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong tháng 8/2016 đạt kim ngạch hơn 20,56 tỷ USD, tăng 9,5%, tương ứng tăng gần 1,78 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 11,23 tỷ USD, tăng 9% so với tháng trước, tương ứng tăng 923 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 9,33 tỷ USD, tăng 10,1%, tương ứng tăng 852 triệu USD so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng năm 2016, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 143,94 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng 6,74 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu là 78,97 tỷ USD, tăng 9,3% và kim ngạch nhập khẩu là 64,97 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1%. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong 8 tháng/2016 thặng dư hơn 1,9 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này 8 tháng/2016 thặng dư 14 tỷ USD

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng/2016 là 79,61 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu là 34,24 tỷ USD, tăng 0,4% và kim ngạch nhập khẩu là 45,37 tỷ USD, tăng 0,6% nên cán cân thương mại của khối doanh nghiệp này thâm hụt 11,13 tỷ USD.

(Theo Doanh Nhiệp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên