Chủ đề

(Kinh tế) - Sau phát hành, cổ đông nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ sở hữu lớn nhất là 64,46%. Hai cổ đông lớn còn lại là 2 tổ chức nước ngoài.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã CTG, VietinBank) báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

VietinBank đã huy động thành công hơn 4.570 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số vốn cần huy động. Số cổ phiếu CTG phát hành đã phân phối cho cổ đông là 457,26 triệu đơn vị. Thời gian chào bán cổ phiếu diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 11/10.

VietinBank bán thành công hơn 457 triệu cổ phiếu

VietinBank bán thành công hơn 457 triệu cổ phiếu

Tổng chi phí phát hành đợt này là 329,6 triệu đồng, trong đó phí tư vấn là 220 triệu đồng, lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng là 50 triệu đồng, lệ phí chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là 20 triệu đồng và chi phí công bố thông tin là 39,6 triệu đồng.

Sau đợt chào bán, các cổ đông lớn tại VietinBank chiếm tỷ lệ 89,59% vốn điều lệ. Còn lại là những cổ đông nhỏ lẻ có tỷ lệ sở hữu dưới 5%.

Cổ đông nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất với lượng sở hữu trên 2,4 tỷ cổ phiếu, tương đương 64,46%. Hai cổ đông còn lại là 2 nhà đầu tư nước ngoài.

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd sở hữu gần 735 triệu cổ phiếu CTG, chiếm 19,73% vốn. IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. sở hữu hơn 200,8 triệu cổ phiếu CTG, chiếm 5,39% vốn.

(Dân Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên