Chủ đề

(Kinh tế) - Việt Nam xếp thứ 8 trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm 2019, tăng từ vị trí 23 của năm ngoái.

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư

U.S. News & World Report vừa công bố xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất để đầu tư trong năm nay.

Để đưa ra bảng xếp hạng 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm 2019, U.S. News & World Report đã khảo sát hơn 21.000 người từ 80 quốc gia trên thế giới, trong đó, lấy ý kiến của khoảng 7.000 lãnh đạo công ty trên toàn cầu để đưa ra quyết định.

Bảng đánh giá dựa trên 8 tiêu chí, gồm tinh thần khởi nghiệp, sự ổn định kinh tế, chính sách thuế thuận lợi, sự sáng tạo, lao động có tay nghề, chuyên môn về công nghệ, sự năng động và vấn nạn tham nhũng.

Các tiêu chí này được xây dựng dựa trên một báo cáo vào năm 2011 của Ngân hàng Thế giới, trong đó tập trung vào 4 yếu tố để giúp một quốc gia trở thành địa điểm đầu tư tốt: con người, môi trường, các mối quan hệ và khung pháp lý, từ đó thúc đẩy cả cá nhân lẫn tổ chức đầu tư vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, thị trường tài chính, công nghệ hoặc các thương hiệu của nền kinh tế đó.

Danh sách năm nay có sự khác biệt lớn so với năm ngoái. Cụ thể, có tới một nửa quốc gia có tên trong top 20 năm nay thậm chí còn không được xếp hạng vào năm ngoái. Trong đó, Việt Nam đã vươn từ vị trí thứ 23 năm ngoái lên vị trí thứ 8 trong năm nay, vượt qua các nước láng giềng Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Singapore.

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 1.

1. Uruguay

Dân số: 3,5 triệu người

GDP năm 2017: 56,2 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 1,6%

Xếp hạng năm 2018: 13

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 2.

2. Saudi Arabia

Dân số: 32,9 triệu người

GDP năm 2017: 683,8 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm: 2,2%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 3.

3. Costa Rica

Dân số: 4,9 triệu người

GDP năm 2017: 57,1 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 2,7%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 4.

4. Luxembourg

Dân số: 599.400 người

GDP năm 2017: 62,4 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 2,6%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 5.

5. Ấn Độ

Dân số: 1,3 tỷ người

GDP năm 2017: 2.600 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 7%

Xếp hạng năm 2018: 9

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 6.

6. Ba Lan

Dân số: 38 triệu người

GDP năm 2017: 524,5 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 5,1%

Xếp hạng năm 2018: 3

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 7.

7. Qatar

Dân số: 2,6 triệu người

GDP năm 2017: 167,6 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm: 1,4%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 8.

8. Việt Nam

Dân số: 95,5 triệu người

GDP năm 2017: 223,9 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 7,08%

Xếp hạng năm 2018: 23

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 9.

9. Slovenia

Dân số: 2,1 triệu người

GDP năm 2017: 48,8 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 4,5%

Xếp hạng năm 2018: 21

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 10.

10. Chile

Dân số: 18,1 triệu người

GDP năm 2017: 277,1 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 4%

Xếp hạng năm 2018: 20

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 11.

11. New Zealand

Dân số: 4,8 triệu người

GDP năm 2017: 205,9 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 2,8%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 12.

12. Latvia

Dân số: 1,9 triệu người

GDP năm 2017: 30,3 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 4,8%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 13.

13. Malaysia

Dân số: 31,6 triệu người

GDP năm 2017: 314,5 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm: 4,7%

Xếp hạng năm 2018: 4

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 14.

14. Singapore

Dân số: 5,6 triệu người

GDP năm 2017: 323,9 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 3,1%

Xếp hạng năm 2018: 5

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 15.

15. Đan Mạch

Dân số: 5,8 triệu người

GDP năm 2017: 324,9 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 1,4%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 16.

16. Nga

Dân số: 144,5 triệu người

GDP năm 2017: 1.600 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 2,3%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 17.

17. Lithuania

Dân số: 2,8 triệu người

GDP năm 2017: 47,2 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 3,5%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 18.

18. Indonesia

Dân số: 264 triệu người

GDP năm 2017: 1.000 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm: 5,2%

Xếp hạng năm 2018: 2

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 19.

19. Italy

Dân số: 60,6 triệu người

GDP năm 2017: 1.900 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 0,9%

Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng

Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư - Ảnh 20.

20. Brazil

Dân số: 209,3 triệu người

GDP năm 2017: 2.100 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2018: 1,1%

Xếp hạng năm 2018: 18

Hoàng Hà/Soha News

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên