Chủ đề

(Chính trị) - Đa phần các ý kiến thảo luận sáng nay tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều thống nhất giữ nguyên đối tượng được cảnh vệ như trước đây để tránh tăng thêm biên chế.

Như đã đưa tin, sáng nay (15/8), sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình dự thảo Luật Cảnh vệ.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho biết, nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên đối tượng cảnh vệ như quy định tại Pháp lệnh hiện hành vì cho rằng việc triển khai thực hiện công tác cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua là phù hợp, đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Theo ông Việt, một số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật về bổ sung các đối tượng “Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” vào đối tượng được cảnh vệ vì cho rằng các chức danh này có tầm ảnh hưởng quan trọng, liên quan đến hoạt động đối ngoại và hoạt động phòng, chống tội phạm, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố, tham nhũng hiện nay.

Một số ý kiến đề nghị thu hẹp diện đối tượng cảnh vệ theo hướng chỉ tập trung cho các yếu nhân (Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ) và một số vị trí thực sự đặc biệt quan trọng có liên quan đến an ninh chính trị, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc mà các thế lực thù địch luôn tìm cách để tấn công vì cho rằng, việc thu hẹp đối tượng cảnh vệ là phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước ta hiện nay; mặt khác, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta ổn định đã được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Cảnh vệ.

Đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Cảnh vệ.

Trước hai luồng ý kiến trên, ông Việt cho biết, qua thảo luận, Thường trực UBQPAN nhận thấy, việc mở rộng hay thu hẹp đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng và Nhà nước cần được xem xét trên các tiêu chí: Đối tượng cảnh vệ phải là người có vị trí đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh chính trị, lợi ích quốc gia, dân tộc, cần có chế độ bảo vệ đặc biệt; Thực tiễn hoạt động của hệ thống chính trị nước ta là lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn bó mật thiết với nhân dân; Cân đối với yêu cầu bảo vệ các đối tượng khác trong hệ thống chính trị; Môi trường chính trị – xã hội ở nước ta; Phân biệt rõ giữa “hoạt động cảnh vệ” với “hoạt động bảo vệ” để bảo đảm phát huy hiệu quả và phù hợp với tính chất hoạt động của từng lĩnh vực công tác, tránh chồng chéo, tổ chức cồng kềnh.

Ông Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, đa số ý kiến Thường trực UBQPAN nhất trí giữ nguyên đối tượng cảnh vệ như quy định tại Pháp lệnh hiện hành vì khi bổ sung các đối tượng “Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” thì một số chức danh Bộ trưởng khác như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có vị trí, tầm ảnh hưởng quan trọng phải được bổ sung. Như vậy sẽ tăng biên chế, cơ cấu, tổ chức của lực lượng cảnh vệ và làm cho dư luận quốc tế hiểu lầm vì an ninh, trật tự ở Việt Nam phức tạp nên phải mở rộng đối tượng cảnh vệ.

Đề cập đến việc sử dụng vũ khí trong khi thi hành nhiệm vụ cảnh vệ, ông Việt cho biết, một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật.

Một số ý kiến đề nghị chỉ quy định có tính nguyên tắc đối với lực lượng cảnh vệ khi thi hành công vụ; còn việc sử dụng vũ khí trong các trường hợp cụ thể phải tuân thủ các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, không nên quy định việc nổ súng riêng cho từng lực lượng có nhiệm vụ thực hiện công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thường trực UBQPAN cho rằng, việc quy định các trường hợp nổ súng của lực lượng cảnh vệ là cần thiết. Ngoài việc thực hiện các quy định tại Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì Luật này cần quy định cụ thể những trường hợp nổ súng của lực lượng cảnh vệ để chủ động trong các tình huống vì yêu cầu phải bảo vệ tuyệt đối, an toàn đối tượng cảnh vệ. Do đó, đề nghị nghiên cứu thiết kế lại để quy định bảo đảm chặt chẽ, tránh lạm dụng.

Giữ nguyên đối tượng được cảnh vệ

Thảo luận về dự thảo Luật Cảnh vệ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị bổ sung quy định Cảnh vệ nước ngoài vào làm công tác Cảnh vệ tại Việt Nam và Cảnh vệ Việt Nam đi ra nước ngoài bảo vệ các yếu nhân của Việt Nam. Quy định quan hệ với Cảnh vệ bạn, chế độ chính sách cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam ra nước ngoài làm nhiệm vụ.

Về đối tượng cảnh vệ, ông Định cho rằng nên giữ như Pháp lệnh. Khi cần thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung.

“Biện pháp cảnh vệ là một biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành rất sâu đối với Luật CAND và Luật ANQG, cần nghiên cứu, rà soát kỹ…”, ông Định nêu ý kiến.

Cho ý kiến về dự thảo luật này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ủng hộ quan điểm cần phải ban hành Luật Cảnh vệ với nhưng lý do trong Tờ trình của Chính phủ nêu ra.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Pháp lệnh Cảnh vệ đã ban hành chục năm nay cho nên bây giờ có Hiến pháp mới thì cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Ông cũng lưu ý Ban soạn thảo cần bổ sung việc hợp tác quốc tế trong công tác cảnh vệ, giám sát.

Về đối tượng cảnh vệ, ông Uông Chu Lưu tán thành báo cáo thẩm tra, đề nghị giữ nguyên đối tượng cảnh vệ.

“Về việc sử dụng vũ khí, cần cân nhắc quy định một số trường hợp được nổ súng. Đây là lực lượng làm nhiệm vụ, được sử dụng trong trường hợp cấp bách như thế nào?”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, các ý kiến thảo luận cơ bản đồng tình về việc đưa pháp lệnh lên luật là cần thiết. Có ý kiến cho rằng việc này liên quan đến nhiều luật khác nên cần nghiên cứu kỹ, cần rà soát để cụ thể tối đa trong luật, đưa vào luật càng cụ thể càng tốt.

Về phạm vi đối tượng áp dụng, ông Đỗ Bá Tỵ cho biết, đại đa số đồng tình không mở rộng phạm vi đối tượng cảnh vệ. Đại đa số nhất trí không tăng biên chế, không tổ chức lực lượng cảnh vệ cấp dưới, chỉ tổ chức ở Trung ương. Tuy nhiên, rà soát thêm những nơi, khu vực trọng yếu để lựa chọn đúng để đưa vào trong luật.

“Về sử dụng vũ khí khi thi hành nhiệm vụ, đại đa số đều cho rằng quy định là cần thiết nhưng phải đúng nguyên tắc và không trái với luật khác”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết.

Cuối cùng, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trên cơ sở ý kiến thảo luận hôm nay, giao cơ quan soạn thảo tiếp thu đưa vào giải trình cho đảm bảo làm luật thật tốt.

(Theo Infonet)

Bộ Công an muốn có lực lượng bắn tỉa để bảo vệ yếu nhân

Bộ Công an muốn có lực lượng bắn tỉa để bảo vệ yếu nhân

Nhận định quy định hiện hành về các trường hợp cảnh vệ được nổ súng, hành động để bảo vệ lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, Bộ trưởng Công an Tô Lâm lấy ví dụ, ngay lực...
Phó Chủ tịch Quốc hội kể về những cảnh vệ thân tín

Phó Chủ tịch Quốc hội kể về những cảnh vệ thân tín

“2 đồng chí Đại tá của tôi đã thuỷ chung gắn bó suốt 15-16 năm nay. Hoàn cảnh tác nghiệp của anh em nhiều khi cũng gian khó lắm, riêng khoản phải uống rượu đã đủ chết…” - Phó Chủ tịch Quốc...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên