Chủ đề

(Bạn đọc) - Ông Tô Văn Hồng (Bến Cầu, Tây Ninh) năm 2005 được UBND huyện Bến Cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 1.500m2 đất tại xã Lợi Thuận (gồm 400m2 đất ở và 1.100m2 đất trồng cây lâu năm).

Nay ông Hồng muốn chuyển mục đích sử dụng 1.100m2 đất trồng cây lâu năm sang đất để xây dựng nhà kho. Theo trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, ông Hồng phải làm thủ tục chuyển sang thuê đất.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ông Hồng hỏi, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời như vậy đúng hay sai? Ông phải làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Trường hợp của ông Hồng thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất:

Tại điểm c khoản 1 Điều 56, Luật Đất đai năm 2013 về “Cho thuê đất” quy định:

“1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”.

Tại điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 về “Chuyển mục đích sử dụng đất”: “d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”

Tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

…c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”.

Như vậy, trường hợp xin chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp phải chuyển sang thuê đất.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai 2013 về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất quy định:

“1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất”.

Trình tự thủ tục thực hiện được thực hiện theo thủ tục “Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân” theo Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường gồm:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(VGP)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên