Chủ đề

(Kinh tế) - Nhằm hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2015, UBND TPHCM vừa yêu cầu các Tổng Công ty, Công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con 100% vốn nhà nước thuộc thành phố (DNNN) nghiêm túc thực hiện các Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được duyệt.

TPHCM: Yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN năm 2015

TPHCM: Yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN năm 2015

Qua đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao hoàn chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Các sở-ngành chức năng cần hoàn chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2016-2020; tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố trong việc thực hiện hoàn thành tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao…

(Theo Đầu Tư)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên