Chủ đề

Chủ đề: Báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ: Các diễn biến quân sự của Trung Quốc năm 2014

(CĐ 17) Kỳ 11 – Nỗ lực tiếp thu công nghệ tiên tiến của Quân đội Trung Quốc

19/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 11 – Nỗ lực tiếp thu công nghệ tiên tiến của Quân đội Trung Quốc

Tiếp theo loạt chuyên đề báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban biên tập xin giới thiệu bạn đọc nội dung tiếp theo Chương 1: Cập nhật thường niên” liên quan đến những nỗ lực tiếp thu công nghệ tiên tiến của Trung Quốc...

(CĐ 17) Kỳ 10 – Học thuyết và kế hoạch huấn luyện quân sự của Trung Quốc

18/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 10 – Học thuyết và kế hoạch huấn luyện quân sự của Trung Quốc

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 9 – Những cam kết quốc tế về không gian mạng của Trung Quốc

18/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 9 – Những cam kết quốc tế về không gian mạng của Trung Quốc

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 8 – Khả năng Phòng không và Vũ trụ của Quân đội Trung Quốc

17/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 8 – Khả năng Phòng không và Vũ trụ của Quân đội Trung Quốc

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 7 – Sức mạnh Lục quân PLA

16/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 7 – Sức mạnh Lục quân PLA

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 6 – Sức mạnh Không quân PLA (PLAAF)

15/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 6 – Sức mạnh Không quân PLA (PLAAF)

Tiếp theo loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 5 – Sức mạnh Hải quân PLA (PLAN)

13/09/2014 | Chuyên đề

(CĐ 17) Kỳ 5 – Sức mạnh Hải quân PLA (PLAN)

Tiếp theo loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 4 – Lực lượng Pháo binh Số 2 PLA

12/09/2014 | Chuyên đề

(CĐ 17) Kỳ 4 – Lực lượng Pháo binh Số 2 PLA

Tiếp theo loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 3 – Tình hình an ninh trên eo biển Đài Loan

12/09/2014 | Chuyên đề

(CĐ 17) Kỳ 3 – Tình hình an ninh trên eo biển Đài Loan

Tiếp theo loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban biên tập xin giới thiệu bạn...

(CĐ 17) Kỳ 2 – Diễn biến các mối quan hệ song phương và đa phương của Trung Quốc năm 2014

11/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 2 – Diễn biến các mối quan hệ song phương và đa phương của Trung Quốc năm 2014

Tiếp theo loạt bài trong báo cáo dài 96 trang được Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa...

(CĐ 17) Kỳ 1 – Báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ về quân sự Trung Quốc (lời Ban biên tập)

10/09/2014 | Chuyên đề

(CĐ 17) Kỳ 1 – Báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ về quân sự Trung Quốc (lời Ban biên tập)

Ngày 05/06/2014, Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã trình lên Quốc hội nước này Báo cáo thường niên dài 96 trang về những chiến lược và nỗ lực hiện đại hóa quân sự...