Chủ đề

(Thời sự) - Chiều qua, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến các ĐBQH, tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 30.9.2013 để hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6”.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp

Khẳng định sau 1 tháng làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao trước nhân dân, Quốc hội (QH) đã hoàn thành kỳ họp thứ 5. “QH yêu cầu Chính phủ, các cấp ngành, địa phương trong những tháng cuối năm tập trung thực hiện có kết quả Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, tạo cho được bước chuyển biến tích cực về mọi mặt, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; bảo đảm kinh tế vĩ mô; nợ xấu, hàng tồn kho giảm; tạo thêm nhiều việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội; phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển KTXH năm 2013, mở ra triển vọng phát triển tốt nhất KTXH 5 năm: 2011 – 2016”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Ủy ban) đã tập hợp, tổng hợp đầy đủ khách quan ý kiến người dân, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình cụ thể các ý kiến này, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp và trình QH. “QH yêu cầu Ủy ban và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến các ĐBQH, tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 30.9.2013 để hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp, trình QH xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6”, Chủ tịch QH nói.

Nội dung đáng chú ý khác được Chủ tịch nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của mình, tại kỳ họp này QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết của QH và hướng dẫn của Ủy ban TVQH. “Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được làm một cách minh bạch, dân chủ, công khai để công luận và đồng bào cử tri cả nước theo dõi, giám sát”, ông đánh giá.

(BTN)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên