Chủ đề

(Hoạt động của Nguyên Thủ tướng) - Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ngày 4/1, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 12/2011.

Về Chương trình công tác của Chính phủ năm 2012, Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2011 và Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ cho hay, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát trong chỉ đạo, điều hành là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu  lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2012

Các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu trên được xác định là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế  lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát triển phúc lợi xã hội; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt Quy chế làm việc và chương trình công tác…

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong năm 2011, Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã nghiêm túc quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng; gắn công tác chỉ đạo, điều hành với thực tiễn, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, từ đó kịp thời xác định, điều chỉnh, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chính phủ đã thẳng thắn nhìn vào những khó khăn, thách thức, thấy rõ được những lợi thế trong quá trình phát triển, quán triệt tốt quan điểm về sự ổn định và phát triển, thực hiện phương châm tăng trưởng và phát triển đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội, khẳng định quan điểm trong bối cảnh càng khó khăn, càng phải quan tâm tốt hơn tới chăm lo cho an sinh xã hội.

Trong quản lý, chỉ đạo điều hành, Chính phủ đã chỉ đạo đồng bộ, toàn diện song luôn có trọng tâm, trọng điểm, vừa giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt vừa gắn liền với việc tính toán đảm bảo tính bền vững, lâu dài.

Các thành viên Chính phủ đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước đất nước, trước nhân dân, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, công khai thông tin, trung thực, thẳng thắn, minh bạch thông tin về những việc làm được, những việc chưa làm được, công tác giải trình, giải đáp được triển khai hiệu quả và phong phú hơn.

Thủ tướng cũng lưu ý  các Bộ, ngành cần sớm khắc phục một số hạn chế như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chất lượng chưa cao, công tác qui hoạch, quản lý tài nguyên còn bất cập, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật còn chưa nghiêm, việc thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước còn lúng túng, các vấn đề xã hội như vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, an toàn giao thông còn bức xúc trong nhân dân…

Với tinh thần phê bình và tự phê bình, Thủ tướng nhắc nhở các thành viên Chính phủ, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực thực trạng, sớm triển khai kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành mình quản lý, chỉ rõ những ưu khuyết điểm, từ đó ra sức khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra trong năm 2012.

Tại phiên họp, Chính phủ cũng nghe, thảo luận báo cáo về giải pháp chính sách thuế năm 2012 cho doanh nghiệp; Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước”; dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp Nhà nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, làm tốt hơn vai trò của Nhà nước giao và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, an ninh quốc phòng… của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các Bộ, ngành để bổ sung, sớm hoàn thiện Đề án, đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành rà soát khung pháp luật hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước, nhất là cơ chế thực hiện, mô hình chủ sở hữu nhà nước, làm rõ trách nhiệm trong hội đồng quản trị và Bộ quản lý ngành về kế hoạch, điều hành, quản lý vốn, thanh kiểm tra, quản lý cán bộ, cơ chế quản trị tại doanh nghiệp…

Nhấn mạnh chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Nhìn 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương triển khai tốt công tác chăm lo Tết cho người dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách… đảm bảo cho nhân dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và lành mạnh.

Theo Chinhphu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên