Chủ đề

(Chính trị) - Sáng 22.11, với tỷ lệ tán thành 91,08%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Sáng 22.11 với tỷ lệ tán thành 91,08%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam  /// Ảnh Trường Sơn

Sáng 22.11 với tỷ lệ tán thành 91,08%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Theo Nghị quyết, việc thí điểm cấp thị thực điện tử được giao Chính phủ triển khai thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1.2.2017. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2018.

Việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày. Người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí cấp thị thực không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt cho biết nhiều ĐBQH băn khoăn về việc cấp thị thực qua hệ thống giao dịch điện tử thì khó bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến lo ngại cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin chưa bảo đảm; thời gian chuẩn bị cho việc thí điểm ngắn.

Báo cáo của UBTVQH cho biết những nội dung nêu trên đã được báo cáo cụ thể tại Tờ trình số 500/TTr-CP của Chính phủ. Mặt khác, Bộ Công an đã có Đề án cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và triển khai, nâng cấp các hệ thống bảo đảm an ninh, an toàn mạng để có thể triển khai thực hiện thí điểm được khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng thu hẹp đối tượng áp dụng.

Về băn khoăn của các ĐBQH đối với cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin chưa bảo đảm, tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉ đạo quy định theo hướng giao Chính phủ quy định danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử; bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng để việc cấp, kiểm soát thị thực điện tử được chặt chẽ, an toàn, thống nhất, linh hoạt, thuận lợi.

Liên quan đến ý kiến cho rằng, việc người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử sẽ khó khăn trong việc xử lý đối với trường hợp sử dụng hộ chiếu nhập cảnh, mà hộ chiếu đó ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia như trường hợp hộ chiếu có in hình “đường lưỡi bò” của công dân Trung Quốc, UBTVQH cho rằng, mẫu thị thực điện tử ban hành kèm theo dự thảo Nghị định trong hồ sơ dự thảo Nghị quyết tương tự như mẫu thị thực rời.

“Khi người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh làm thủ tục đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh như đối với thị thực rời, không làm thủ tục gì vào hộ chiếu”, ông Võ Trọng Việt cho biết.

(Theo Thanh Niên)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên