Chủ đề

(Kinh tế) - Hàng tồn kho của công ty giảm mạnh từ 626 tỷ đồng xuống còn 491 tỷ đồng, tương đương giảm 21%.

TCM: Lợi nhuận sau thuế quý I/2014 tăng 65%

Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã TCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014.

Theo đó, doanh thu thuần của TCM đạt 642,34 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu xuất khẩu tăng 18%, đạt 570 tỷ đồng, doanh thu nội địa tăng 4%, đạt gần 49 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp quý I đạt 92,4 tỷ đồng, tăng 35% so với quý I/2013.

Sau khi trừ đi các chi phí, tổng lợi nhuận trước thuế, TCM đạt 40,5 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,1 tỷ đồng.

Giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2014 tăng 65% so với cùng kỳ quý I/2013, TCM cho biết tỷ lệ lợi nhuận gộp của công ty trong quý I/2014 đạt 14,4% cao hơn so với quý I/2013 (12,5 %) do chi phí nguyên vật liệu đầu vào mua ổn định so với quý I/2013 nên tỷ lệ giá vốn trên doanh thu quý I/2014 đạt 86% thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (88 %). Đồng thời doanh thu quý I/2014 tăng 18% so với quý I/2013 dẫn đến lợi nhuận gộp của công ty tăng.

Ngoài ra từ tháng 8 năm 2013 công ty đã cơ cấu lại khoản nợ dài hạn của dự án Sợi 4, dẫn đến lãi suất vay USD giảm từ 8%/năm xuống còn 4,3% /năm làm cho chi phí lãi vay trên doanh thu quý I/2014 đạt 1,20% thấp hơn so với quý I/2013 (2,21%).

Cũng theo bảng cân đối kế toán, khoản tiền và các khoản tương đương tiền của TCM tính đến 31/3/2014 là 112,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số đầu kỳ 118 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm mạnh từ 626 tỷ đồng xuống còn 491 tỷ đồng, tương đương giảm 21%.

Vay nợ ngắn hạn 6 ngân hàng tại thời điểm cuối quý I là 533 tỷ đồng, giảm 10,5% so với đầu năm. TCM vay nợ dài hạn các ngân hàng 278 tỷ đồng, tăng 5,3%.

Hết quý I, tổng tài sản của TCM giảm 109 tỷ đồng xuống còn 1.880 tỷ đồng so với đầu năm.

(Theo Bizlive)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên