Chủ đề

xử lý về minh bạch tài sản

Bộ Công Thương yêu cầu minh bạch tài sản lãnh đạo tập đoàn, tổng cty

28/11/2016 | Pháp luật

Bộ Công Thương yêu cầu minh bạch tài sản lãnh đạo tập đoàn, tổng cty

Bộ Công Thương tiếp tục triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập đối với các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty. Bộ Công Thương tiếp tục triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính...