Chủ đề

xe tăng T-54/55 Việt Nam

Xuất hiện thêm nguyên mẫu xe tăng T-54/55 Việt Nam nâng cấp

12/02/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Xuất hiện thêm nguyên mẫu xe tăng T-54/55 Việt Nam nâng cấp

Công việc hiện đại hóa hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55 nhiều khả năng đã bắt đầu được triển khai trên diện rộng. Hiện tại đã xuất hiện ít nhất 4 nguyên mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55 do Việt Nam tiến hành nâng cấp theo công nghệ được chuyển giao từ phía đối tác Israel. Ngoài...
Chủ đề liên quan: ,