Chủ đề

xe tăng 2S25 Sprut-SDM1

Tại sao Việt Nam nên mua xe tăng 2S25 Sprut-SDM1?

19/10/2016 | An Ninh Quốc Phòng

Tại sao Việt Nam nên mua xe tăng 2S25 Sprut-SDM1?

Xe tăng 2S25M Sprut-SDM1 được trang bị hỏa lực vượt xa phiên bản trước đó với khả năng tiêu diệt đối phương ở cự ly đến 6km. Theo báo Izvestia, Bộ Quốc phòng Nga đang hoàn tất việc thử nghiệm phiên bản nâng cấp xe tăng 2S25M Sprut-SDM1 với nhiều tính năng mới. Một quan chức quân đội Nga nói với Izvestia rằng,...