Chủ đề

vượt sông Tiền

Xây cầu dây văng hơn 3.000 tỉ đồng vượt sông Tiền

19/10/2013 | Thời sự

Xây cầu dây văng hơn 3.000 tỉ đồng vượt sông Tiền

Thêm một cây cầu lớn và hiện đại được khởi công với tổng giá trị xây dựng lên đến 145 triệu USD (tương đương 3.037 tỉ đồng). Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng với các đại biểu ấn nút phát lệnh khởi công cầu Cao Lãnh Từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc, vốn vay của Ngân hàng...