Chủ đề

Vùng 1 Cảnh sát biển

Triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn biển

29/01/2019 | Biển Đảo

Triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn biển

Để đảm bảo an toàn trên biển trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, những ngày qua, Vùng 1 Cảnh sát biển đã chủ động, tích cực triển khai các phương án và công tác chuyên đề, vừa bảo đảm thực thi pháp luật trên biển, vừa đồng hành hỗ trợ ngư dân trong dịp Tết.  Tàu Cảnh sát biển 8004 thực thi pháp luật trên...