Chủ đề

Vũ khí “Made in Vietnam”

Vũ khí “Made in Vietnam lần đầu mang chuông đi đánh xứ người”: Niềm vui nhân đôi

08/11/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Vũ khí “Made in Vietnam lần đầu mang chuông đi đánh xứ người”: Niềm vui nhân đôi

Thật bất ngờ và vui mừng khi được biết vũ khí “Made in Vietnam” đã chính thức xuất ngoại lần đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu bước ngoặt mới đặc biệt quan trọng. Vũ khí “Made in Vietnam lần đầu mang chuông đi đánh xứ người”: Niềm vui nhân đôi Lần đầu tiên vũ khí “Made in Vietnam”...
Chủ đề liên quan: