Chủ đề

Vụ bán thuốc ung thư giả

Vụ bán thuốc ung thư giả: Đề nghị Ủy ban Kiểm tra TW xử lý lãnh đạo Bộ Y Tế

16/09/2019 | Pháp luật

Vụ bán thuốc ung thư giả: Đề nghị Ủy ban Kiểm tra TW xử lý lãnh đạo Bộ Y Tế

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận vụ VN Pharma sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến sai phạm. Chiều 16-9, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10...