Chủ đề

Vụ án Trần Dụ Châu

Vụ án Trần Dụ Châu – Chuyện còn ít biết

27/01/2013 | Pháp luật

Vụ án Trần Dụ Châu – Chuyện còn ít biết

Năm 1950, Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu bị tử hình. Chúng ta đều đã được biết qua các bài báo của nhà báo Hồng Hà (nguyên phóng viên báo Cứu Quốc), nhà báo Lưu Vinh… Qua đó, tác giả đã cho thấy sự trừng phạt nghiêm khắc của Hồ Chủ tịch đối với tội tham nhũng. Tuy nhiên, đó mới...