Chủ đề

Võ Văn Sung

Người am tường những sự kiện ngoại giao thời “nước sôi lửa bỏng”

06/05/2018 | Chính trị

Người am tường những sự kiện ngoại giao thời “nước sôi lửa bỏng”

Chỉ có những người trong cuộc như Ông Võ Văn Sung mới biết tường tận những kỷ niệm, những sự kiện rất hệ trọng đã từng xảy ra. Ngành Ngoại giao Việt Nam vừa nhận một tin buồn: Nhà Ngoại giao lão thành Võ Văn Sung đã từ giã chúng ta. Ông là chứng nhân hiếm hoi còn lại trong số những thành viên phía...

Vĩnh biệt nhà ngoại giao kỳ cựu Võ Văn Sung

05/05/2018 | Chính trị

Vĩnh biệt nhà ngoại giao kỳ cựu Võ Văn Sung

Ông Võ Văn Sung là một trong 5 thành viên của đoàn Việt Nam tham gia Lễ ký kết Hiệp định Paris cách đây 45 năm. Hôm nay (5/5), tang lễ nhà ngoại giao Võ Văn Sung được...

Nhà ngoại giao kỳ cựu Võ Văn Sung từ trần

03/05/2018 | Chính trị

Nhà ngoại giao kỳ cựu Võ Văn Sung từ trần

Nhà ngoại giao Võ Văn Sung, đại sứ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và CHXHCN Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bỉ, Hà Lan và Lucxembourg, đã từ trần...

Chuyện của ông Tổng trưởng Quốc phòng chế độ cũ

16/04/2014 | Xã hội

Chuyện của ông Tổng trưởng Quốc phòng chế độ cũ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lần đầu tiên gặp ông Nguyễn Hữu Có đã cầm tay mà nói: “Chào mi, ta với mi lúc trước hai đứa hai chiến tuyến nhưng nay ta đã...

Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai

01/04/2014 | Bạn đọc

Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai

Nếu ai đó trong chúng ta dù từng đứng từ phía nào mà vẫn nuôi lòng thù hận, cản trở hòa hợp dân tộc thì sẽ dần trở nên lạc lõng và thật sự có tội với...

40 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: Buổi trình quốc thư đặc biệt ở Nhật

17/09/2013 | Thời sự

40 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: Buổi trình quốc thư đặc biệt ở Nhật

Năm 1988, khi được cử làm Đại sứ tại Nhật Bản, tôi mang tâm trạng lo lắng… Bước khởi đầu phải vượt qua là những rào cản định kiến hoặc ám ảnh”...