Chủ đề

Việt Nam tổ chức Sea Games 31

Xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam

15/06/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2021 tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm các VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 25 được tổ chức tại Lào (Ảnh...