Chủ đề

viết báo

Bác Hồ bén duyên nghề báo thế nào?

17/06/2013 | Văn hóa

Bác Hồ bén duyên nghề báo thế nào?

Ai cũng biết, Bác Hồ có một gia tài báo chí rất đồ sộ. Để trở thành một nhà báo, Bác đã phải tập viết lách rất cố gắng và kiên trì. Từ những tin ngắn… Năm 1911, Bác Hồ còn là một thanh niên mang tên Nguyễn Tất Thành đã xin làm bồi tàu để được đi ra thế giới mở rộng kiến thức. Năm 1919, Bác...