Chủ đề

viếng lăng

Tạm ngừng tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

30/08/2016 | Xã hội

Tạm ngừng tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ ngày 5-9 đến 5-12-2016 sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2016. Tạm ngừng tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo: Từ ngày 5-9-2016 đến hết ngày 5-12-2016,...