Chủ đề

Vì một môi trường Internet tinh khiết và trong sạch

Nỗi bất an chung của thế giới và lời kêu gọi từ Việt Nam

10/12/2015 | Không gian mạng

Nỗi bất an chung của thế giới và lời kêu gọi từ Việt Nam

Dù vẫn còn một chặng đường dài để mạng Internet Việt Nam bắt nhịp được với khu vực và thế giới, song không vì thế mà Việt Nam bị động hay đứng ngoài những vấn đề chung của nhân loại trên không gian ảo thứ 5” này. Là người đứng đầu chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện...