Chủ đề

Vay tiêu dùng cá nhân

Vay tiêu dùng cá nhân đang trở thành miếng bánh béo bở

04/07/2017 | Kinh tế

Vay tiêu dùng cá nhân đang trở thành miếng bánh béo bở

FE Credit đang dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng với 1,4 tỷ USD tín dụng trong năm 2016, chiếm 48,4% thị phần cho vay tiêu dùng của cả nước. Các đối thủ khác là Home Credit, HD Saison và Prudential với thị phần lần lượt là 15,7%, 12,2% và 8,1%. Cho vay tiêu dùng phục vụ  nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng...