Chủ đề

Văn phòng Thông tin Mạng Quốc gia Trung Quốc

Trung Quốc phát động “Phương án hoạt động tuần lễ tuyên truyền an ninh mạng quốc gia”

30/05/2016 | Không gian mạng

Trung Quốc phát động “Phương án hoạt động tuần lễ tuyên truyền an ninh mạng quốc gia”

Trang Tân Hoa Xã ngày 19/05 đưa tin, 6 ban ngành Trung Quốc gồm Bộ Công nghiệp và Thông tin, Văn phòng Thông tin mạng, Bộ Giáo dục, Bộ Công an, Cục Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh Trung Quốc (SARFT), Đoàn Thanh niên Cộng sản vừa cùng nhau công bố Thông báo về Phương án Hoạt động tuần lễ tuyên truyền an ninh mạng...

Trung Quốc đề xuất 8 Sáng kiến hợp tác không gian mạng với các nước ASEAN

15/09/2015 | Không gian mạng

Trung Quốc đề xuất 8 Sáng kiến hợp tác không gian mạng với các nước ASEAN

Diễn đàn Cảng thông tin Trung Quốc – ASEAN với chủ đề Con đường tơ lụa trên biển + Internet – hợp tác, cùng có lợi” đã bế mạc vào ngày 14/09/2015...