Chủ đề

văn hóa xã hội

Nhiều gia đình văn hóa thế, sao lại nói ‘xuống cấp’?

07/11/2018 | Văn hóa

Nhiều gia đình văn hóa thế, sao lại nói ‘xuống cấp’?

Có vẻ như con số đẹp đẽ trên lại phản ánh không đồng nhất với những cảm nhận về đạo đức, văn hóa xã hội hiện nay. Nên tin bên” nào? Hiện nay trong hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, chỉ tiêu số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đã được đưa vào để đo lường, đánh...