Chủ đề

Valiant Shield

Mỹ tập trận ở Guam coi Trung Quốc là đối tượng giả định?

03/10/2014 | An Ninh Quốc Phòng

Mỹ tập trận ở Guam coi Trung Quốc là đối tượng giả định?

Đối tượng tác chiến trong diễn tập “tác chiến hợp nhất trên không, trên biển” của Mỹ chính là Trung Quốc, tự tổ chức để thử nghiệm. Mỹ tổ chức diễn tập quân sự "Valiant Shield-2014" ở Tây Thái Bình Dương Tờ “Tin tức Trung Quốc” ngày 2 tháng 10 dẫn tờ “Phát thanh Hán ngữ...