Chủ đề

ủy viên trung ương

19 thứ trưởng giữ chức gì sau gần 5 năm được luân chuyển?

03/12/2018 | Chính trị

19 thứ trưởng giữ chức gì sau gần 5 năm được luân chuyển?

Trong 19 thứ trưởng và tương đương được TƯ luân chuyển về địa phương cách đây gần 5 năm, đến nay có 9 người được vào TƯ khóa 12, người làm bí thư tỉnh ủy, người giữ chức bộ trưởng, có người vẫn ở vị trí được luân chuyển. Tháng 3/2014, Bộ Chính trị luân chuyển, điều động 44 cán bộ TƯ,...

Cấp trên gương mẫu, cấp dưới theo ngay

10/10/2016 | Chính trị

Cấp trên gương mẫu, cấp dưới theo ngay

Tôi đi làm việc với địa phương, nhiều ý kiến đều nói, nếu tất cả các đồng chí Ủy viên Trung ương đều gương mẫu, vì nước, vì dân, kiên quyết chống...

“Không nhất thiết bộ nào cũng phải có Ủy viên Trung ương”

29/01/2016 | Chính trị

“Không nhất thiết bộ nào cũng phải có Ủy viên Trung ương”

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nói về công tác nhân sự sau Đại hội Đảng 12… Theo ông Nguyễn Văn...

Đề cử nhân sự bầu Ủy viên Trung ương chính thức đã vượt quá 30%

25/01/2016 | Chính trị

Đề cử nhân sự bầu Ủy viên Trung ương chính thức đã vượt quá 30%

Hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có 62 nhân sự được đề cử vào danh sách bầu Ủy viên Trung...

Phải có tiêu chuẩn đối với vị trí sẽ đảm nhiệm

23/01/2016 | Chính trị

Phải có tiêu chuẩn đối với vị trí sẽ đảm nhiệm

Các trường hợp đang đảm nhiệm chức danh trong Chính phủ không được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Khoá XII vẫn điều hành đất nước đến khi có Chính phủ...

Không ai ‘chạy’ được cùng lúc 173 Ủy viên Trung Ương

23/01/2016 | Chính trị

Không ai ‘chạy’ được cùng lúc 173 Ủy viên Trung Ương

Đây là ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang chia sẻ với báo chí sáng 22.1 bên lề Đại hội XII về công tác cán bộ, nhân sự. Ông Trần Lưu Quang,...

Bộ trưởng: Ai đã dấn thân, trả nợ nhiệm kỳ?

15/01/2016 | Chính trị

Bộ trưởng: Ai đã dấn thân, trả nợ nhiệm kỳ?

- Đại hội Đảng 12 sẽ đánh dấu một nhiệm kỳ nhân sự mới, trong đó sẽ có những gương mặt mới bên cạnh những gương mặt tái cử được lựa chọn ra từ...

“Chúng ta đòi hỏi và đặt niềm tin về việc chọn nhân sự chủ chốt của Đảng”

25/12/2015 | Chính trị

“Chúng ta đòi hỏi và đặt niềm tin về việc chọn nhân sự chủ chốt của Đảng”

Công tác nhân sự, nhất là nhân sự chủ chốt là vô cùng quan trọng và cũng rất khó khăn. Tôi chia sẻ, đồng cảm được với những vấn đề đó và tôi tin, dù...

Lợi ích nhóm làm đất nước tụt hậu, văn hóa xuống cấp, niềm tin bị mất

08/07/2015 | Chính trị

Lợi ích nhóm làm đất nước tụt hậu, văn hóa xuống cấp, niềm tin bị mất

Lợi ích nhóm làm cho kinh tế tụt hậu, văn hoá xuống cấp, niềm tin của người dân mất đi, hệ thống chính trị suy yếu… Bao nhiêu người đã chiến đấu, hy...