Chủ đề

Ủy ban về các vấn đề xã hội

Thay đổi chính sách tiền lương, hết thời công chức “ngồi im giữ ghế”?

11/05/2019 | Thời sự

Thay đổi chính sách tiền lương, hết thời công chức “ngồi im giữ ghế”?

Nguyên tắc trả lương sẽ thay đổi theo hướng không cào bằng, không dựa vào thâm niên, không phải cứ 3 năm tăng một bậc” mà căn cứ vào vị trí việc làm và năng suất lao động. Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được đưa ra xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự kiến trình Quốc hội vào cuối tháng...

Ba bộ trưởng giải trình về giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

25/04/2014 | Chính trị

Ba bộ trưởng giải trình về giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Sáng 25/4, ba bộ bộ trưởng: Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giải trình trước Hội đồng Dân...

Giảm nghèo: Túi tiền quốc gia và “chủ quyền” các bộ

17/02/2014 | Xã hội

Giảm nghèo: Túi tiền quốc gia và “chủ quyền” các bộ

Sử dụng nguồn lực như thế nào cho hiệu quả là vấn đề đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm...