Chủ đề

TS. Đặng Kim Sơn

Việt Nam sẽ là cánh đồng, là góc bếp của thế giới

04/02/2014 | Kinh tế

Việt Nam sẽ là cánh đồng, là góc bếp của thế giới

Nếu Trung Quốc tự hào là công xưởng của thế giới, thì Việt Nam có thể tự hào là cánh đồng, là mảnh vườn, là góc bếp của thế giới. Nội lực, bản sắc của Việt Nam là nông nghiệp. Tái cơ cấu nông nghiệp không chỉ đem lại cơ hội cho ngành, mà còn là cơ hội của cả nền kinh tế. TS. Đặng Kim Sơn, Viện...