Chủ đề

trung ương 10

Hội nghị TƯ 10 thảo luận về đại hội đảng bộ các cấp

17/05/2019 | Thời sự

Hội nghị TƯ 10 thảo luận về đại hội đảng bộ các cấp

Trung ương thảo luận tổ về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp. Hôm nay (17/5 ), Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại Thủ đô Hà Nội. Hôm nay, các Ủy viên Trung ương thảo...
Chủ đề liên quan: