Chủ đề

Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam

Vì sao Việt Nam không cho tàu chiến ra bãi Tư Chính?

11/08/2019 | An Ninh Quốc Phòng

Vì sao Việt Nam không cho tàu chiến ra bãi Tư Chính?

Năm 2012, khi Trung Quốc mang tàu hải giám của họ tiến vào bãi cạn Scarborough của Philippines, vì một phút bốc đồng và ỉ vào đồng minh Mỹ, Philippines lập tức cho tàu chiến ra xua đuổi tàu Trung Quốc. Không phải chờ đợi gì thêm, cơ hội vàng đến, Trung Quốc huy động ầm ầm tàu chiến khổng lồ, tàu khu trục...