Chủ đề

trong sạch bộ máy nhà nước

Nhiều tướng bị “trảm”: Lịch sử chưa từng có!

30/07/2018 | Chính trị

Nhiều tướng bị “trảm”: Lịch sử chưa từng có!

Suốt chiều dài lịch sử Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam, chưa bao giờ tướng các cấp của hai lực lượng này lại bị kỷ luật, thậm chí bị bắt giam nhiều đến vậy. Việc các tướng biến chất kèm theo quyền lực không những gây ra thiệt hại rất lớn cho đất nước mà còn làm tổn hại hình ảnh của...