Chủ đề

Trịnh Hòa

Nguyên nhân sâu xa tham vọng biển của Trung Quốc

14/07/2014 | Chính trị

Nguyên nhân sâu xa tham vọng biển của Trung Quốc

Biển cả và đất liền nay đã cùng nằm trong một địa thế chiến lược đơn nhất tại châu Á. Uy thế hải quân đã trở thành điều kiện tiên quyết của sự thống lĩnh khu vực. Truyền thống chiến lược lớn của Trung Quốc là hướng vào lục địa. Ngoại trừ một vài lần dưới thời nhà Nguyên và nhà Minh, nói...

Tàu hải quân Trung Quốc sắp tuần tra phi pháp Trường Sa của Việt Nam

09/08/2013 | Biển Đảo

Tàu hải quân Trung Quốc sắp tuần tra phi pháp Trường Sa của Việt Nam

Tàu huấn luyện Trịnh Hòa của hải quân Trung Quốc sẽ tuần tra phi pháp các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong tháng này. Tân Minh vãn báo ngang...