Chủ đề

Triệu Văn Cường

Sắp xếp bộ máy: Sau cấp sở sẽ đến bộ?

26/04/2018 | Chính trị

Sắp xếp bộ máy: Sau cấp sở sẽ đến bộ?

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, các địa phương ủng hộ việc sắp xếp các sở làm sao có chiều hướng tốt hơn, hiệu quả hơn. Còn ở cấp bộ, vấn đề này đang tiếp tục tham khảo, xin ý kiến để có lộ trình cụ thể. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, các địa phương ủng...

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới Bộ KHCN và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

14/09/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới Bộ KHCN và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã...

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

11/09/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tại Quyết định 1558/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Triệu Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội...