Chủ đề

trên búa dưới đinh

Chính phủ “phá lệ” thay tên, đổi ngày ban hành Nghị quyết về môi trường kinh doanh

02/01/2019 | Chính trị

Chính phủ “phá lệ” thay tên, đổi ngày ban hành Nghị quyết về môi trường kinh doanh

Thay vì đợi thời điểm tháng 5/2019 mới ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngay từ ngày 1/1/2019, Chính phủ đã ban hành ngay Nghị quyết 02/NQ-CP với quyết tâm đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam lọt nhóm 4 quốc gia phát triển nhất trong khối ASEAN. Nghị...