Chủ đề

Trạng Trình

Chuyện phá đền và câu sấm truyền của Nguyễn Bỉnh Khiêm

18/10/2014 | Văn hóa

Chuyện phá đền và câu sấm truyền của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Năm Minh Mạng năm thứ 14 (Minh Mạng ở ngôi từ 1820 – 1840), Nguyễn Công Trứ được vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương, Nguyễn Công Trứ thấy địa thế cần phải đào con sông, đào sông thì phải phá đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông ra lệnh cho dân phu phá đền để khai phá công trường. Nào ngờ… Trạng...
Chủ đề liên quan: ,

Giai thoại những lời “sấm truyền” huyền bí của “nhà tiên tri” số một Việt Nam

05/08/2014 | Văn hóa

Giai thoại những lời “sấm truyền” huyền bí của “nhà tiên tri” số một Việt Nam

Dân gian vẫn lưu truyền câu sấm Trạng Bao giờ Tiên Lãng xẻ đôi/Sông Hàn nối lại thì tôi lại về”. Quả đúng như lời sấm, vào năm 1991, Tiên Lãng bị xẻ đôi”...

“Nhà tiên tri” số một của Việt Nam là ai?

01/08/2014 | Văn hóa

“Nhà tiên tri” số một của Việt Nam là ai?

Với “Sấm Trạng Trình”, ông được người dân suy tôn là “nhà tiên tri” số một của Việt Nam. Sinh ở triều Lê, làm quan dưới triều Mạc, ở...
Chủ đề liên quan: ,

Giải mã những tiên tri kinh ngạc của Trạng Trình

13/06/2014 | Văn hóa

Giải mã những tiên tri kinh ngạc của Trạng Trình

Cho đến những đời sau, khi sự việc xảy ra, người ta mới giật mình bởi độ chính xác đến kinh ngạc của những câu sấm truyền. Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm...
Chủ đề liên quan: ,

Hai lời “tiên tri” thần kỳ về Cách mạng Tháng Tám

17/08/2013 | Xã hội

Hai lời “tiên tri” thần kỳ về Cách mạng Tháng Tám

Tiên tri là khả năng chỉ có ở các bậc vĩ nhân, và cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đã được tiên tri bởi hai vĩ nhân của lịch sử dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh:...

Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Trạng Trình

28/06/2013 | Văn hóa

Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Trạng Trình

Tuy đứng ngoài thế sự, nhưng những lời khuyên của Trạng đã giúp cho nhà Trịnh, nhà Nguyễn và nhà Mạc chọn được hướng đi phù hợp với thời cuộc. Tiếng...

Kỳ lạ những lời tiên tri đúng 100% của vĩ nhân Việt

14/06/2013 | Văn hóa

Kỳ lạ những lời tiên tri đúng 100% của vĩ nhân Việt

Thông qua những câu sấm truyền, nhiều bậc vĩ nhân của lịch sử VN đã tiên đoán chính xác những sự kiện diễn ra sau hàng thế kỷ. Thiền sư Định Không giải...