Chủ đề

Trần Thị Hoàng Phương

Một phụ nữ Việt Nam làm chủ tịch Ủy ban nhập cư tại Đài Loan

23/02/2017 | Quốc tế

Một phụ nữ Việt Nam làm chủ tịch Ủy ban nhập cư tại Đài Loan

Bà Trần Thị Hoàng Phượng, giảng viên người Việt tại Đại học quốc gia Chengthi được đã được bổ nhiện làm Chủ tịch ủy ban chuyên trách vấn đề nhập cư tại vùng lãnh thổ Đài Loan. Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (thứ ba từ phải sang) trao giấy chứng nhận là chủ tịch ủy ban nhập cư của Đảng...