Chủ đề

Trần Thị Ngọc Ái Sa

Nữ trưởng phòng giả hồ sơ ở Đắk Lắk không được ‘thôi việc’, chờ kỷ luật

07/10/2019 | Xã hội

Nữ trưởng phòng giả hồ sơ ở Đắk Lắk không được ‘thôi việc’, chờ kỷ luật

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết sẽ xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước trong việc nữ trưởng phòng ‘giả hồ sơ để thăng tiến’. Chiều 7-10, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành văn bản thông tin chính thức vụ nữ trưởng phòng giả hồ sơ để...