Chủ đề

Trần Quốc Hoàn

Bí mật căn hầm của nguyên Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn

02/12/2016 | Văn hóa

Bí mật căn hầm của nguyên Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn

Căn hầm trú ẩn kiên cố này nằm sát ngôi nhà của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn bên trong trụ sở cũ của Bộ Công an. Đường xuống căn hầm dành riêng cho gia đình Bộ trưởng Công an đầu tiên – ông Trần Quốc Hoàn. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, người đứng đầu ngành công an là một yếu nhân được...

Những kỷ niệm sâu sắc về đồng chí Trần Quốc Hoàn ở nhà ngục Sơn La

12/01/2016 | Chính trị

Những kỷ niệm sâu sắc về đồng chí Trần Quốc Hoàn ở nhà ngục Sơn La

Hoàng Cương, Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary: Tháng 6 năm 1942, đế quốc Pháp đày tôi lên nhà ngục Sơn La. Qua mười ba ngày đi bộ gian...

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với công tác xây dựng lực lượng CAND

11/01/2016 | Chính trị

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với công tác xây dựng lực lượng CAND

Trong 28 năm giữ cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của...

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

08/01/2016 | Chính trị

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Về chính trị tư tưởng, cán bộ tuyên huấn phải gương mẫu, biểu hiện ở tính đảng cao, ở ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội...

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với công tác xây dựng và phát triển lý luận CAND

29/12/2015 | Chính trị

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với công tác xây dựng và phát triển lý luận CAND

Lực lượng CAND từ khi ra đời đến nay, các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển lý luận CAND. Trong...

Niềm vui bất ngờ từ chuyến công tác phục vụ Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

08/03/2015 | Chính trị

Niềm vui bất ngờ từ chuyến công tác phục vụ Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Mỗi năm, cứ đến ngày mồng 8-3, tôi lại nhớ đến chuyến công tác sang Nga phục vụ đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn… Tôi viết những dòng này để tri...
Chủ đề liên quan: