Chủ đề

Trần Dụ Châu là ai

Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh y án tử hình Trần Dụ Châu?

26/01/2014 | Pháp luật

Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh y án tử hình Trần Dụ Châu?

Tử tù Trần Dụ Châu gửi đơn lên Hồ Chủ tịch xin tha tội chết. Ngày làm việc với đồng chí Trần Đăng Ninh, xét lá đơn của tử tù, Bác Hồ chỉ cho đồng chí Ninh thấy một cây xoan đang héo lá, úa ngọn và hỏi lý do tại sao cây xoan sắp chết? Mùa thu năm 1950, trong khi bộ đội, dân công đang dồn dập hành quân...

Vụ án Trần Dụ Châu – Chuyện còn ít biết

27/01/2013 | Pháp luật

Vụ án Trần Dụ Châu – Chuyện còn ít biết

Năm 1950, Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu bị tử hình. Chúng ta đều đã được biết qua các bài báo của nhà báo Hồng Hà (nguyên phóng viên báo...