Chủ đề

Trần Đình Đàn

Đọc bài sự thật nằm ở dư luận, nhớ chuyện Chủ tịch QH Khóa XII

23/07/2013 | Chính trị

Đọc bài sự thật nằm ở dư luận, nhớ chuyện Chủ tịch QH Khóa XII

Nhân đọc bài Có lẽ sự thật chính trị nằm ở dư luận, chợt nhớ chuyện Chủ tịch QH Khóa XII. Ngừng thu tại trạm thu phí nhà nước từ 1/1/2013 Quốc lộ 1 sẽ dày đặc trạm thu phí Hà Nội đề nghị Bộ GTVT sớm bỏ hai trạm thu phí Vẫn tồn tại trạm thu phí đường bộ – Tại sao? Bộ trưởng Đinh La Thăng...