Chủ đề

Trận đánh Lão Sơn

Phạm Viết… Bừa

06/05/2013 | Bạn đọc

Phạm Viết… Bừa

Vừa rồi (1-5-2013) Phạm Viết Đào hí hửng đăng trên trang blog phamvietdao4 của mình bài “Lộ hàng mạng xã hội do chính phủ đầu tư”. Ngay việc dùng hai chữ lộ hàng” đặt tựa đề, Phạm Viết Đào đã xuyên tạc rằng TT Nguyễn Tấn Dũng làm một việc mờ ám, cần phải che đậy. Đó là việc: Tháng 3 vừa...