Chủ đề

trái phiếu doanh nghiệp

Các ngân hàng Việt trong cuộc đua “giữ tiền”

14/04/2014 | Kinh tế

Các ngân hàng Việt trong cuộc đua “giữ tiền”

Trong hơn 2 năm qua, tăng trưởng tín dụng thấp đã khiến các ngân hàng đối mặt với nhiều khó khăn để tìm đầu ra cho nguồn vốn đã huy động. Nhiều ngân hàng đã phải lựa chọn đầu tư trái phiếu như một cách giữ tiền” vừa an toàn và có lãi. Tình hình biến động đầu tư trái phiếu của các ngân hàng...

2013 lập kỷ lục phát hành trái phiếu doanh nghiệp

12/12/2013 | Kinh tế

2013 lập kỷ lục phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã huy động 33.600 tỷ đồng vốn trong nước qua trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm tới nay, theo số liệu của Vụ Tài chính Các ngân hàng và Tổ chức...

Nghị định 184: Tăng vốn điều lệ Vinalines từ 8.000 tỷ lên 10.693 tỷ đồng

23/11/2013 | Kinh tế

Nghị định 184: Tăng vốn điều lệ Vinalines từ 8.000 tỷ lên 10.693 tỷ đồng

Nếu Vinalines còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công nhân viên của Vinalines, kể cả người quản lý sau khi...