Chủ đề

Tom Bossert

Ông Trump bổ nhiệm nhân vật kỳ cựu thời Tổng thống W. Bush vào chính quyền mới

28/12/2016 | Quốc tế

Ông Trump bổ nhiệm nhân vật kỳ cựu thời Tổng thống W. Bush vào chính quyền mới

Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm thứ Ba bổ nhiệm một người dày dạn kinh nghiệm từ thời Tổng thống George W. Bush vào nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông và một người từ Tổ chức Trump để thương thuyết những thoả thuận quốc tế. Ông Tom Bossert, người được ông Trump bổ nhiệm vào vị trí trợ lý tổng...