Chủ đề

tính lương

Đề án cải cách tiền lương trình Hội nghị TƯ 7: Hết thời “sống lâu lên lão làng”!

08/05/2018 | Chính trị

Đề án cải cách tiền lương trình Hội nghị TƯ 7: Hết thời “sống lâu lên lão làng”!

Quy định trả lương theo vị trí việc làm – vị trí việc làm nào, kết quả thực hiện công việc ra sao thì được hưởng lương đó chứ không căn cứ theo thứ bậc hay điểm xuất phát – sẽ loại bỏ tư duy “sống lâu lên lão làng” làm hạn chế hiệu quả làm việc. Hết thời “sống lâu lên...

Tháo trần cho DNNN trả lương?

26/11/2017 | Kinh tế

Tháo trần cho DNNN trả lương?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước để xác định mức chi trả tiền lương...

Hơn 20 năm vẫn duy trì cách tính lương “cào bằng”

02/12/2016 | Kinh tế

Hơn 20 năm vẫn duy trì cách tính lương “cào bằng”

Việt Nam đã có bốn cuộc đại cải cách tiền lương vào các năm 1960, 1985, 1993 và năm 2014, song vẫn chưa có một chế độ tiền lương hợp lý. Đến nay, mức lương...
Chủ đề liên quan: , ,

Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016

28/12/2015 | Kinh tế

Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016

Bắt đầu từ 1/1/2016, nhiều chính sách liên quan đến tiền lương, BHXH… có hiệu lực, người lao động nên biết. Hướng dẫn mới về tiền lương của người lao...