Chủ đề

tín nhiệm quốc gia Việt Nam

Fitch Ratings nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

15/05/2018 | Thời sự

Fitch Ratings nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Ngày 14/5, Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã quyết định nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ mức BB-” lên mức “BB” với triển vọng Ổn định” do dự trữ ngoại hối tăng kết hợp với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Theo Fitch, tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng 6,8% trong năm...

Quốc tế đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam

15/09/2015 | Kinh tế

Quốc tế đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam

Các tổ chức xếp hạng quốc tế như Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s đã đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam.  Đây là thông tin được...