Chủ đề

tiền tệ Việt Nam

Donald Trump liên tục gây biến, Việt Nam giữ mình thận trọng

02/04/2019 | Kinh tế

Donald Trump liên tục gây biến, Việt Nam giữ mình thận trọng

Tổng thống Donald Trump tiếp tục có nhiều chính sách gây chấn động. Trong đó có việc gây áp lực lên kinh tế Trung Quốc và duy trì một đồng USD không mạnh. Trước mọi diễn biến, NHNN Việt Nam luôn duy trì 1 thái độ thận trọng. Thuận lợi bất ngờ, thị trường ổn định Theo NHNN, tính tới 25/3/2019, tín dụng...