Chủ đề

tiến sĩ bùi trinh

Kinh tế Việt Nam 2018 có nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng

01/01/2019 | Kinh tế

Kinh tế Việt Nam 2018 có nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng

Theo Tiến sĩ Bùi Trinh, việc cần làm phải là phát triển nền kinh tế bền vững như xuất khẩu dịch vụ hay nông nghiệp sẽ thiết thực, ý nghĩa với người dân. Kinh tế Việt Nam năm 2018 được nhiều chuyên gia, nhiều tổ chức uy tín quốc tế đánh giá là năm thành công của Việt Nam. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ...